Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Betű: Kisebb | Alap | Nagyobb

Gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség - Hiába él külföldön az elvált szülő, akkor is végrehajtható!

A Magyarországon megállapított gyermektartási díj végrehajtható az EU tagállamaiban is! Ez akkor lehet érdekes, amikor a különélő és gyermektartási díj megfizetésére kötelezett egyik szülő az itthoni bankszámlájáról mindent „kipucolt”, és külföldre költözött.

Szerző: Dr. Illés Fanni | 2015-11-30.

Ez a cikk 2450 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.


A bírósági végrehajtásról szóló törvény II. fejezetében olvasható az „Intézkedések az Európai Unió tagállamaiban történő végrehajtás érdekében” rendelkezései, amelynek alapján a Magyarországon meghozott gyermektartásdíjat megállapító határozat végrehajtatható az Európai Unió tagállamaiban.

- Fontos, hogy a határozat marasztalást tartalmazzon, jogerős vagy előzetesen végrehajtható legyen, a teljesítési határidő leteljen; és ahogyan az EK rendelet fogalmaz, a követelés ne legyen vitatott - hívja fel az egyre gyakoribb helyzetre a figyelmet dr. Illés Fanni családjogi szakértő.

Európai végrehajtható okirat - amikor az egyik szülő végleg külföldön él
 

A határozat az egyik EU-tagállamban történik, a végrehajtás egy másikban
E szabályok alkalmazására akkor kerülhet sor, amikor a gyermekétől különélő és egyben a gyermektartásdíj megfizetésére kötelezett szülő idehaza nem rendelkezik olyan vagyonnal (például munkabér, ingatlan stb.), amelyre a végrehajtást le lehetne folytatni. Ennek alapján az első fokon eljárt bíróság kérelemre tanúsítványt állít ki az EU tagállamaiban történő végrehajthatóság érdekében.

A 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozta a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratot. Az európai végrehajtható okirat egy olyan tanúsítvány, amelyet határozathoz vagy bírói egyezséghez csatolnak, és akkor állítják ki, ha a határozat meghozatala az EU egyik tagállamában történt, de végrehajtani egy másik EU tagállamban kell.

Mely ügyekben lehet kérni a tanúsítvány kiállítását?
A rendelet pontosan meghatározza, hogy mely ügyekben lehet kérni a tanúsítvány kiállítását. Ilyen időbeli korlát például, hogy európai végrehajtható okiratot csak a 2005. január 21. után meghozott határozatokhoz, jóváhagyott vagy megkötött bírósági egyezségekhez, illetve kiállított közokiratokhoz lehet kiállítani. A tanúsítvány kiállításának a menete egyébként attól függ, hogy ezek közül mire kéri a kérelmező a tanúsítvány kiállítását. Alábbiakban a klasszikus, már meghozott határozathoz kiállítandó tanúsítvány esetét vesszük.

A tanúsítványt az első fokon eljárt bíróság kérelemre állítja ki, miután meggyőződött az alábbiakról:
- a követelés úgynevezett polgári és kereskedelmi ügyre vonatkozik (a tartás ide tartozik);
- már esedékes, meghatározott pénzösszeg végrehajtásáról van szó;
- az alapul szolgáló határozatot 2005. január 21- után hozták;
- a követelést nem vitatják.


Mi történik akkor, ha az adós nem ismeri el a követelést?
A követelés a rendelet értelmében akkor számít nem vitatottnak, ha: annak fennállását az adós kifejezetten elismerte vagy elfogadta; az adós nem emelt kifogást a követeléssel szemben. Amennyiben az adós nem ismerte el a követelést, a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a bírósági tárgyalásra szóló idézést az adós átvette-e. Az adóst tájékoztatni kell a követelés vitatásához szükséges eljárási lépésekről, továbbá a felek nevéről és címéről, a végrehajtandó összegről - azok kamatairól is -, valamint a jogalapról.

Jogorvoslati lehetőségek a kérelmező és az adós esetében


Mikor tagadhatja meg a bíróság a tanúsítvány kiállítását?
A bíróság a tanúsítvány kiállítását megtagadhatja például akkor, ha az eljárást megindító okiratot vagy a bírósági tárgyalásra való idézést nem megfelelően kézbesítették az adósnak. Ekkor kérelmezhető az okirat szabályos újrakézbesítése. Amennyiben azonban egyéb okból utasítja vissza a bíróság a tanúsítvány kiállítását, akkor a kérelmező jogorvoslattal élhet.

Az adós a klasszikus értelemben vett jogorvoslattal nem élhet. Az adós csak akkor keresheti meg a határozatot hozó bíróságot, amennyiben 1) a tanúsítvány hibát tartalmaz, 2) ha egyértelműen jogtalanul állították ki, vagy 3) ha a határozat nem végrehajtható vagy azt felfüggesztették/korlátozták. A végrehajtás szerinti államban pedig a határozat végrehajtásának a megtagadását kérheti, ha kérelme megfelel a rendeletben szabályozott szigorú feltételeknek. Az adós a végrehajtás felfüggesztését kérheti, ha jogorvoslatot nyújtott be az európai végrehajtható okiratként hitelesített határozat ellen vagy ha a tanúsítvány kijavítását vagy visszavonását kérelmezte.

Nem kell bizonyítani, hogy az adós szülő külföldi lakhellyel rendelkezik-e
Abban az esetben, ha a határozatot hozó tagállam bírósága kiállította a tanúsítványt, akkor azzal végrehajtást lehet kezdeményezni a végrehajtás szerinti tagállamban. Jó hír, hogy abban az esetben, ha a tanúsítvány kiállításra kerül, akkor a határozat külön úgynevezett végrehajthatóvá nyilvánítására már nincs szükség a másik tagállamban. Szerencsére a kérelem benyújtásakor nem kell igazolni, hogy az adós külföldön állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik-e, e nélkül is kiállítják a tanúsítványt.

A végrehajtás szerinti tagállamban a végrehajtás érdekében a kérelmezőnek külön kérelmet kell előterjesztenie, amelyhez csatolnia kell a rendeletben meghatározott dokumentumokat, az ott meghatározott példányszámban és formában. A végrehajtási eljárást a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti joga szabályozza és az európai végrehajtható okiratot ugyanolyan feltételekkel hajtják végre, mint a végrehajtás szerinti tagállamban meghozott határozatokat.

Szerző: dr. Illés Fanni családjogi szakértő
Fotó: Pixabay

vonal

OLVASD EL EZT IS!

©2016 Minden jog fenntartva - Szülők Lapja