Nagyszülői gyed: Milyen feltételekkel mehet a nagyszülő gyedre? Mikor nem jogosult rá? - Itt a törvényjavaslat

Nagyszülők Lapja

Juttatások, támogatások

Nagyszülők Lapja


Nagyszülői gyed: Milyen feltételekkel mehet a nagyszülő gyedre? Mikor nem jogosult rá? - Itt a törvényjavaslat 2019. május 21-én benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot, ha jóváhagyják, 2020. január 1-jétől mehetnek a nagyszülők is gyedre. Mutatjuk a részleteket! 2019. május 21-én benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot, ha jóváhagyják, 2020. január 1-jétől mehetnek a nagyszülők is gyedre.
Mutatjuk a részleteket!

Nagyszülői gyed - ezt kell tudnod róla


A nagyszülő akkor mehet gyedre, ha
- a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt
- a gyermek közös háztartásban élő szülője - mindkét szülő, vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő - keresőtevékenységet végez
- a gyermeket alapvetően a szülők nevelik, így a gyerek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki
- a gyermek közös háztartásban élő szülei írásban nyilatkoznak arról, egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő igényelje és kapja meg a GYED-et

Nem jár gyermekgondozási díj a nagyszülőnek, ha
- a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha otthon dolgozik
- a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el
- a nagyszülő rendszeres pénzellátásban részesül (például öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, megváltozott munkaképességű személyek ellátását, özvegyi nyugdíjat vagy ápolási díjat kap) - KIVÉVE az otthonában végzett keresőtevékenység után járó táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátás és gyermekgondozási díj

Ha a nagyszülő megy gyedre, a szülő nem mehet
Ha a gyermekgondozási díjat a nagyszülő részére megállapítják, a gyermek közös háztartásban élő szülője - egyedülálló alapjogosult esetén az alapjogosult - gyermekgondozási támogatásra és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira nem jogosult, kivéve a saját, illetve a gyermeke ápolására figyelemmel fennálló keresőképtelenségére tekintettel járó táppénzt.

Egyéb feltételek
Ha több unoka is van, aki után gyedre lehet menni, akkor is csak egyetlen nagyszülő élhet a lehetőséggel. Ha a nagymama vagy a nagypapa több különböző várandósságból származó gyerekre felügyel, akkor gyerekenként állapítják meg a gyedet.

A nagyszülői gyedet 2020. január 1-től lehet igényelni, és legfeljebb két évig, ikreknél három évig folyósítják.

Forrás: Parlament.hu, HVG
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Nagyszülők Lapja

Juttatások, támogatások

Nagyszülők Lapja


2019.05.22