Nyugdíjemelés és 13. havi nyugdíj 2024-ben - itt vannak a legfontosabb tudnivalók!

Nagyszülők Lapja

Juttatások, támogatások

Nagyszülők Lapja


Nyugdíjemelés és 13. havi nyugdíj 2024-ben - itt vannak a legfontosabb tudnivalók! Milyen juttatásokra számíthatnak a nyugdíjasok 2024. január 1-től?

Januártól nyugdíjelemelésre, februárban pedig plusz egy havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjban részesülők.
Nyugdíjemelés 2024.
A december 1-én kihirdetett 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében 6 százalékkal kell emelni a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított

 • öregségi nyugdíjat,
 • özvegyi nyugdíjat,
 • szülői nyugdíjat,
 • árvaellátást,
 • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 • korhatár előtti ellátást,
 • szolgálati járandóságot,
 • átmeneti bányászjáradékot,
 • táncművészeti életjáradékot,
 • rokkantsági ellátást,
 • rehabilitációs ellátást,
 • baleseti járadékot,
 • bányászok egészségkárosodási járadékát,
 • fogyatékossági támogatást,
 • vakok személyi járadékát,
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 • polgármesterek közszolgálati járadékát,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 • a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 • házastársi pótlékot,
 • házastárs után járó jövedelempótlékot,
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
 • nemzeti gondozási díjat és

azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.


Nyugellátásra nem jogosult dőskorúak járadéka 2024
2024. január 1-től azok számára, akik saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, az időskorúak járadékának havi összege a korábbi 32.785 - 52045 Ft-ról 34.755 - 55.170 Ft-ra emelkedik.

Mikortól érkezik a megemelt nyugdíj 2024-ben?
A 6 %-kal emelt összeget először 2024. januárra járó nyugdíjaknál folyósítják. Amennyiben valakinek egyidejűleg több ellátás jár, azokat külön-külön emelik. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2024. január 1-jétől havi 147 270 forint összeghatárig folyósítható együtt.


13. havi nyugdíj
A 13. havi nyugdíjat a 2024. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2024. januári, már emelt összegű nyugdíj 100%-ával megegyező összegű plusz juttatásként. Fotó: Freepik


Nagyszülők Lapja

Juttatások, támogatások

Nagyszülők Lapja


2023.12.04